HÎN AGAHDARIYÊN GIRÎNG

(ji bo dê û bavên şagirtên di vê sala perwerdehiyê de, li herêma Bremenê diçine pola 4an) Ev agahdariyên ez dixwazim bidime we, divabûn di cîvînên dê û bavan de bihatina diyarkirin û pirsên...