Ziele und Aufgaben

Armancên Yekîtiya Mamosteyên Kurd
1. Hînkirin û perwerdekirina zarokên Kurdan bi zimanê dayîkê. Alîkarîkirin ji bo dana dersên zêde bi zarokên hewcedar    û herwiha bi malbatên wan re.  
2. Perwerdekirin û amadekirina mamosteyên kurd bi zimanê dayîkê ji bo dersdayina  dersên kurdî.

3. Amade û peydakirina pirtûk û materyalên dibistanan ji bo zarokên Kurdan.

4. Vekirina kursên zimên ji bo mezinan.

5. Bi mebesta danenaskirina ziman û çanda kurdî, lidarxistina civîn û semîneran. Danîn û meşandina pêwendiyên     dastaniyê bi mamoste û saziyên wan yên dewletên Ewrûpayê re.

6. Lidarxistina civînên piştgiriyê ji bo zarokên kurdan û herwiha zarokên gelên din.

7. Sazkirina komîteyên kar û xebatê ji bo amadekirin û pêkanîna semîner û  konferansan.

8. Piştgirîkirina projeyên netewî û navnetewî yên ji bo pêşxistin û perwerdekirina zarokên Kurdan yên li Kurdistanê    dijîn têne amadekirin.
9. Peyda- û amadekirina alavên dersan ji bo zarokên Kurdan yên li welêt û dervayê welêt.

10. Di nav çarçoveya zagonên alman de civandina