Kurdiya Hêsan (LÜK)

Nivîskar: Xiyasedin Zaroj Stêrk/Emîn Akbas/Dr. Zerdest Haco
ISBN: 3-89414-768-7
Taybetî: Kurdî wek zimanê biyanî
Weşanxane: Weşanên YMK
Biha: 7,00 €