Pêşkêşkirina semînerekê li dor ,,Derfetên dijîtal ji bo fêrkirina zimanê kurdî’’
Share Your Valuable Opinions


BERDEWAM BIKE

EM DIKARIN TISHTEKÎ HINBIBIN