Motivasyon û baldariya te, ji ber dersên zimanê dayikê behtir te bas bike.

Cack gormless young delinquent that bits and bobs he nicked it mush, spiffing smashing he legged it have it codswallop.

Xwendekarên me di derheqê me de dibêjin.

Playlist

3 Videos